Gezondheidscheck-up

Een jaarlijkse gezondheidscheck-up is de basis voor een gezonde oude dag. Laat uw oudere hond jaarlijks door ons controleren. Tijdens deze controle bekijken wij uitgebreid de gezondheidstoestand en kunnen de benodigde vaccinaties worden toegediend.

Behalve de normale gezondheidscheck-up die u van ons gewent bent bij de volwassen dieren letten we bij de oudere hond extra op verschijnselen die kunnen wijzen op specifieke ouderdomskwalen zoals hartalen, nierfalen, gewrichtsproblemen, tumoren etc. De kosten van dit onderzoek zijn hetzelfde als de gezondheidscheckup en vaccinaties van de volwassen hond.

Met zorgvuldig lichamelijk onderzoek alleen komen helaas slechts de wat verder gevorderde aandoeningen aan het licht. Veel beter is het om de functie van een aantal organen te meten met bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Meer informatie vindt u onder het PreventiePlan.

Voordat u voor de gezondheidscheck-up komt.

Voordat u bij voor de gezondheidscheck-up en de vaccinaties komt vraagt u zich dan af of uw hond een van de volgende verschijnselen vertoont.

 • Verandering van het gedrag
 • Minder interactie met het gezin
 • Moeite met traplopen/opstaan/springen
 • Toenemende stijfheid/kreupelheid
 • Meer drinken
 • Meer plassen
 • Veel meer of juist minder eten
 • Toename of juist afname van gewicht
 • Verlies van zindelijkheid
 • Verandering van vacht
 • Ontstaan van bulten of knobbels in de huid
 • Trillingen van de spieren
 • Kortademigheid of conditieverlies
 • Slechte adem, rood tandvlees, moeilijk kauwen

Is één van bovenstaande het geval dan doet u er goed aan bezoek aan ons te melden.

Wilt u echt het allerbeste voor uw oudere hond?

Gun uw hond dan jaarlijks ons PreventiePlan. Daarmee kunnen veel ouderdomskwalen in een vroeg stadium behandeld worden. Zo geeft u uw hond een fitte en gezonde oude dag.

door DINK

Spoedgevallen

Spoedhulp tijdens kantooruren:

0187 - 48 28 97

Spoedhulp buiten kantooruren:

06 - 53 12 26 63