Afspraken bij DGO

Afspraken en afspraak maken…
Probeer tijdig een afspraak te plannen telefonisch met onze assistente. Gezien de drukte is planning van belang.

Het komt in onze praktijk helaas steeds vaker voor dat men zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afmeldt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij een ander ziek dier hadden kunnen helpen op dat tijdstip.
Doordat dit steeds vaker voorkomt zijn wij helaas genoodzaakt een consult voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen voor het niet nakomen of te laat afmelden van afspraken.
Mocht u verhinderd zijn op een gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur vóór de geplande afspraak. De afspraak wordt dan afgemeld en u kunt dan indien gewenst een nieuwe afspraak maken.
We hopen op jullie begrip!

door DINK

Spoedgevallen

Spoedhulp tijdens kantooruren:

0187 - 48 28 97

Spoedhulp buiten kantooruren:

06 - 53 12 26 63